fb
biuro@cottopossagno.pl

extra winter extra winter

Więcej realizacji znajdziecie Państwo w Galerii:


Kolor rosa – kolor naturalnej, ceglastej czerwieni


Kolor rosa to po prostu kolor czerwony. Klasyczna ceglasta czerwień. Na to co widzimy wpływa jednak nie tylko kolor materiału, ale też kolor oświtlenia.

W dzień słoneczny czerwień ta podbarwi się w kierunku pomarańczu, w dzień pochmurny, w bardziej neutralnym świetle będzie to kolor ceglasty. Warto o tym pamiętać, tak przy oglądaniu zdjęć, jak i oglądaniu dachów już na żywo.

 

kolor rosa na dachówce  TESI:

dachówka TESI w kolorze naturalnej czerwieni na zbliżeniu

Poniżej również dachówka TESI w kolorze rosa, ale w promieniach listopadowego zachodzącego słońca, co podbarwiło dachówki na pomarańczowo. To pokazuje jak dużo zależy od oświetlenia.

dach pokryty dachówkami TESI w kolorze czerwonym w zbliżeniu

Dach pokryty dachówką TESI w kolorze czerwonym w promieniach zachodzącego słońca

Ten sam budynek ale 3 lata wcześniej podczas budowy. W neutralnym świetle, w pochmurny dzień widać że bazowy kolor to ceglasta czerwień.

TESI rosa w neutralnym świetle


kolor rosa na dachówce  UNICOPPO:

dworek pokryty dachówką UNICOPPO w kolorze rosa

dach typowego budynku pokryty dachówką UNICOPPO w kolorze rosa

zbliżenie dachówek mnich-mniszka UNICOPPO w kolorze czerwonym

Naszymi dachówkami UNICOPPO w kolorze rosa jest pokryte wiele kościołów w Polsce. Dachówka ta jest stosowana do renowacji zabytków jako zamiennik klasycznej mnich-mniszka. UNICOPPO daje ten sam wygląd, podczas gdy cena i koszty robocizny są znacznie niższe niż w przypadku klasycznej mnich-mniszka.

Kościoł w Unisławiu pokryty dachówką mnich mniszka

wieża kościoła pokryta dachówką mnich-mnizszka UNICOPPO w kolorze rosa